نمایش 1–8 از 186 نتیجه

نمایش 9 24 36

سنگ مصنوعی (30)

قالب طلقی کد a48

10,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.

قالب طلقی کد c24

20,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.

قالب طلقی کد c18

20,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.

قالب طلقی کد a52

10,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.

قالب طلقی کد a38

10,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.

قالب طلقی کد a105

10,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.

قالب طلقی کد a37

10,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.

قالب طلقی کد a32

10,000تومان
  قالب طلقی Formed کار خروجی بسیار براق عینا و حتی بهتراز ABS قابل استفاده برای حداقل 50 بار قالبگیری! قیمت بسیار بسیار مناسب! تولید مجموعه فایبر سازان برتر ابعاد روی تصاویردرج شده است.