برای استفاده از کد تخفیف از قسمت " ورود/ثبت نام " در سایت ثبت نام کنید و پس از خرید بر اساس میزان خرید، در دفعات آینده از تخفیف برخوردار شوید. کد تخفیف برای شما پیامک خواهد شد.